O konferenci | Program | Partneři | Organizační výbor | Mapa | Pro autory/vystupující | Kontakty | Registrace | PřihlásitOrganizační výbor konference

Vědecký a odborný výbor konference
PhDr. Hana Marešová, Ph.D., proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání PdF UP, vedoucí Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP,
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., proděkanka pro zahraniční vztahy, Katedra informačních technologií a technické výchovy Univerzita Karlova Praha,
doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., proděkanka pro vědu a výzkum, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, SR
Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed., proděkan pro organizaci a rozvoj PdF UP, Katedra technické a informační výchovy PdF UP
PhDr. Milan Klement, Ph.D., proděkan pro informační a komunikační technologie PdF UP, Katedra technické a informační výchovy PdF UP
Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc., Katedra českého jazyka a literatury PdF UP
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., vedoucí projektu E-Bezpečí a Centra Prvok, Univerzita Palackého v Olomouci
PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. , Katedra technické a informační výchovy PdF UP
PhDr. Světlana Obenausová, Ph.D., MLitt, Katedra anglického jazyka PdF UP
Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D., Katedra českého jazyka a literatury PdF UP
Mgr. David Nocar, Ph.D., Katedra matematiky PdF UP

Organizační výbor
PhDr. Hana Marešová, Ph.D. – předseda Organizačního výboru
Mgr. Zuzana Pustinová – koordinátor Organizačního výboru, editor sborníku
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. – koordinátor webových aplikací
PhDr. Irena Smetanová – administrace účastníků
Ing. Veronika Machowská – organizace workshopů
Mgr. Lukáš Hejsek – editor sborníku
Mgr. Vendula Mikulíková – organizace propagace
Mgr. Vladimíra Křížová – organizace služeb
Mgr. Pavlína Vašátová – organizace služeb
Bc. Pavel Souček – informační technologie
Miroslav Zavadil – informační technologie, technické zabezpečení
Kateřina Marková – organizace registrace


24. listopadu 2012
Byly zveřejněny fotografické a videozáznamy z konference.


3. listopadu 2012
Byla zveřejněna konečná podoba programu konference.
Konečnou podobu programu najdete v sekci Program.

25. října 2012
Ukončení registrace
Registrace na konferenci byla z důvodu naplnění kapacity uzavřena.

23. října 2012
Byl zveřejněn přehled workshopů. Přehled workshopů najdete v sekci Program.


15. srpna 2012
Workshopy
Na workshopy se prosím přihlašujte dle rozvrhu předběžného programu, v případě, že si vyberete workshopy, které se konají ve stejnou dobu, budete muset zvolit pouze jeden.

5. července 2012
Registrace
Registrace na konferenci je k dispozici.

10. únor 2012
Přípravy
Zahájili jsme přípravy konferenčního webu projektu Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky.Univerzita Palackého v Olomouci (c) 2012 | Design: www.axe-design.cz


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Projekt: Kurzy ICT ve výuce pedagogických pracovníků
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/14.0011
Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci

Počítadlo od 25.6.2012
TOPlist